سه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۲

اين روزها ماراتوني آغاز مي شود كه تا 28 خرداد ادامه دارد و در اين روز است كه سرنوشت شش مسافر مشهد مقدس مشخص مي گردد امروز دفترچه راهنماي كارشناسي ارشد را تحويل گرفتم مطالب جالبي بويژه در ارتباط با منابع ذكر شده وجود دارد كه بد نيست شما هم به آن توجه كنيد
اولا عناوين در نظر گرفته شده براي امتحان جاي تامل دارد چطور اپتيك وقتي هندسي است اسمش اپتيك است ولي وقتي با فيزيولوژي تركيب مي شود اسمش مي شود اپتيكس
همه مي دانيم كه در انگليسي آوردن s پس از opticبمفهوم علم اپتيك است ولي ما در فارسي optics را اپتيك و يا حداكثر علم اپتيك ترجمه مي كنيم پس اگر مي خواهيم فارسي بنويسيم همان فيزيولوژي اپتيك صحيح تر بنظر مي رسد تا فيزيولوژي اپتيكس (البته همكاران مشهدي كه قطعا خودشان طراحان اصلي اين مراجع هستند از اين قبيل كلمات زياد بكار مي برند كما اينكه ارتوپتيك را هم ارتا پتكس مي گويند كه البته بمفهوم كاربرد درست تلفظ اين كلمات توسط اين همكاران مي باشد)
نكته ديگر اينكه با اينهمه كه مي گوييم opticianry و dispensing جزئي جدا يي ناپذير از حرفه اپتومتري هستند هيچكدام ازعناوين امتحاني ارتباطي با اين قسمت ندارند و طراحان محترم براحتي از اين بحش از كار ا پتومتري فاكتور گرفته اند
نكته ديگر اينكه مراجع معرفي شده اغلب يا قديمي اند(براي مثال كتاب كنتاكت لنز stone چاپ 1989 كه ديگر امروز كاربردي ندارد و علاوه براين اكثريت همكاران نيز به آن دسترسي ندارند)و يا ويژه اپتومتري آنهم در سطح كارشناسي نيستند براي مثال فيزيولوژي Adlers كه خود چشم پزشكان هم اين روزها ديگر توجه چنداني به آن ندارند
خلاصه كلام اينكه بنظر مي رسد كساني كه اين مراجع را براي امتحان كارشناسي ارشد اپتومتري تعيين كرده اند خودشان اپتومتري را در ايران تحصيل نكرده اند و اطلاعي از برنامه هاي آموزشي كه اپتومتريست ها در ايران طي نموده اند ندارند از طرف ديگر بنظر مي رسد كه آقايان براي اينكه ابزار لازم براي غربال شش نفر از ميان يك جمع 1500 نفري داشته باشند راهي بجز گذاشتن سنگ بزرگ بر سر راه آنان نداشته اند تا كه قبول آيد وكه در نظر آيد

هیچ نظری موجود نیست: