دوشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۲

مطلب مندرج در روزنامه همشهري از چند جهت قابل تامل است و بايستي پاسخ آنرا براي اين روزنامه ارسال نمود نخست اينكه صحت و درستي نسخه هاي عينك و تعيين آن امري نيست كه هيچ ربطي به عينك سازان تجربي داشته باشد و همانطور كه خودشان نيز فرموده اند سنجش ميزان آن بر عهده مسئولين مربوطه مي باشد ولي در مورد اشتباه در ساخت عدسيهاي عينك امري نيست كه يكبار و دو بار اتفاق افتاده باشد بلكه اتفاقيست كه بارها و بارها تكرار شده و تكرار مي شود و معمولا هيچ كدام يك از طرفين صادر كننده نسخه وسازنده عينك مسئوليت آن را برعهده نمي گيرند و بيمار بيچاره مثل توپ فوتبال از عينك سازي به مطب و از مطب به عينك سازي ارجاع داده مي شود و اينكه آقايان مي فرمايند بلا فاصله اشكال بر طرف مي شود گزافي بيش نيست در حاليكه اگر تجويز كننده و ارائه دهنده هر دو يك نفر باشند ( اپتومتريست) اپتومتريست بر مراحل مختلف انتخاب فريم و ساخت آن نظارت دارد و در نهايت نيز كار تمام شده را چك مي نمايد و پس از اطمينان از درستي تجويز و ساخت آنرا به بيمار تحويل مي دهد در اينجا قضاوت اصلي بر عهده خود بيمار است واين خود بيمار است كه مي تواند بگويد كه از نتيجه كار راضي است يا خير و چه كسي بهتر از استفاده كننده نهايي عينك مي تواند در مورد صحت و راحتي با عينك قضاوت نمايد
نكته ديگر اينكه فرموده اند مراكز در ماني به مراكز اقتصادي تبديل شده اند لازم به ذكر است كه حرفه اپتومتري در همه جاي دنيا با اقتصاد آميخته است و اساسا هدف اين حرفه سنجش و اندازه گيري ميزان خطاي انكساري چشم وساخت وارائه چشم افزار (عينك و لنز )براي رفع اين عيوب است و نمي توان انتظار داشت كه اپتومتريست ها صرفا اندازه گيري نمايند و فرد ديگري چشم افزار آنرا بسازد درست مثل اينكه انتظار داشته باشيم براي دوخت يك لباس اندازه گيري آنرا يكي و دوخت آنرا كس ديگري انجام دهد در حاليكه طبيعي است كه خياطي كه مي خواهد لباس بدوزد خود نيز اندازه گيري آنرا انجام مي دهد و اقدام به دوخت لباس مي كند
نكته ديگر اينكه فرموده اندبه علت تاثير منافع اقتصادي سلامت امر درمان مختل مي گردد دقيقا به همين دليل است كه ما نمي خواهيم عينك سازان تجربي دخالتي در كار عرضه و فروش عينك داشته باشند چراكه دخالت آنان سلامتي مردم را مورد تهديد قرار مي دهد زيرا آنان صرفا به فكر فروش كالاي خود هستند و هيچ آگاهي از مسائل علمي و طبي ندارند و نمي توانند اطلاعات علمي لازم را در اختيار بيماران قرار دهند
عينك سازان تجربي حداكثر كاري كه مي توانند انجام دهند كوچك كردن شيشه و تراش و نصب آن در فريم است و از ساير جنبه هاي علوم بينايي و عينك يا لنز اطلاعي ندارند و تنها مي توانند بعنوان تراشكار در مراكز بينايي سنجي مشغول به كار شوند
در حاليكه اپتومتريست ها در همه زمينه هاي مرتبط با علوم بينايي و ساخت وارائه چشم افزار (عينك ولنز )در دانشگاه تحصيل كرده اند و حتي در زمينه ساخت و تراش عينك نيز كه آقايان مدعي آن هستند نيز آموزش ديده اند و مهارت كافي دارند
ادعاي تبديل اماكن مقدس پزشكي به بازار فروش و منفعت نيز ادعايي كذب است چرا كه اساسا محل كار اپتومتريست ها در مراكزفروش عينك مي باشدو اين دقيقا عين همان چيزي است كه وزارت بهداشت و درمان از اپتومتريست ها مي خواهد كه محل دفتر كار و محل فروش عينك آنها در يك مكان باشد زيرا اپتومتريست ها بايد بر تمام مراحل انتخاب و ساخت و ارائه عينك نظارت داشته باشد و اگر عينك سازي فاقد نظارت اپتومتريست باشد فاقد اعتبار است
در مورد شرح وظايف اپتومتريست ها نيز اگر چه كه در بخشنامه 3208 گنجانده نشده ولي اين امر از بديهيات مسلم وظايف اپتومتريست ها مي باشد و در شرح وظايف اپتومتري ستاد انقلاب فرهنگي و مصوبات بعد از آن آمده است و نيامدن آن در اين بخشنامه دليل بر نفي آن نمي باشد زيرا در هيچ قسمت اين بخشنامه نيامده كه اين بخشنامه نافي دستورالعمل هاي قبلي خود مي باشد در حاليكه امكان بازنگري آن همواره ميسر مي باشدمضاف بر اينكه مسئولين وزارت بهداشت و درمان بارها به صراحت بيان داشته اند كه عرضه و ساخت عينك از وظايف مسلم اپتومتريست هاست و مطمئنا كلام مسئولين اين وزارتخانه از اعتبار كافي برخوردار است
و حرف آخر اينكه تاسيس دوره هنرستان عينك سازي يا رشته اپتيك در دانشگاه علمي كاربردي نمي تواند دليل بر اين باشد كه آنها مي توانند مستقلا اقدام به تاسيس مراكز ساخت و فروش عينك نمايند چرا كه تاسيس مراكز ساخت و فروش عينك تنها از اختيارات اپتومتريست هاست و سايرين در هر رشته يا مقطعي كه تحصيل كرده باشند نمي توانند راسا اقدام به تاسيس مراكز فروش عينك نمايند علاوه بر اين سالهاست كه قوانين و مقررات وزارت بهداشت ودرمان بر امور موسسات عينك سازي حاكم است و قديمي ترين آئين نامه عينك سازي توسط اين وزارتخانه تهيه و تدوين شده است و وزارت بازرگاني يا مراكز فني و حرفه اي فقط در حد تاييد مهارت مي توانند گواهي نامه صادر نمايند و اين اسناد نمي تواند به عنوان مدرك براي تاسيس موسسات عينك سازي بكار برده شود و آموزش ديد گان مراكز فني حرفه اي يا دانشگاه علمي كاربردي مي توانند در زمينه تكنولوژي ساخت و توليد فريم و شيشه و يا تراشكار فعاليت نمايند و كسي مانع كار آنها در اين زمينه ها نيست و آنها نبايد انتظار داشته باشند تا به آنها اجازه داده شود كه در كار عرضه و فروش عينك كه انحصارا وظيفه اپتومتريست هاست دخالت نمايند

هیچ نظری موجود نیست: