یکشنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۲

رييس انجمن اپتومتري ايران:
مديريت كارآمد وضعيت اقتصاد بهداشت و درمان را بهبود مي‌بخشد


رييس انجمن اپتومتري ايران اعتقاد دارد: مديريت صحيح و كارآمد و برنامه‌ريزي مناسب وضعيت اقتصاد بهداشت و درمان را بهبود مي‌بخشد.
دكتر صحرايي در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران
اظهارداشت: وضعيت اقتصاد بهداشت و درمان رابطه تنگاتنگي با اقتصاد كشور داشته و هرچه اقتصاد كشور روبه بهبود مي‌رود وضعيت بهداشت و درمان نيز مناسب خواهد شد.
وي توزيع نامتعادل نيروي انساني در مشاغل بهداشتي و درماني، آموزش نامتناسب نيروها، فرار مغزها، نبود مراكز تخصصي مناسب در مناطق روستايي را از مشكلات بهداشت و درمان برشمرد.
وي بهبود وضعيت بهداشتي را همگام با بهبود وضعيت كلي اقتصاد جامعه دانست و افزود: مشكلات اقتصادي چون ركود، تورم، كاهش توليد، افزايش قيمتها، بيكاري و بحرانهاي اجتماعي تاثير مستقيمي به سيستم پزشكي كشور دارد.
رييس انجمن اپتومتري، كيفيت و كميت مراقبتهاي بهداشتي كشورهاي در حال توسعه را بسيار ناچيز دانست و تصريح كرد: با توجه به افزايش هزينه‌هاي درماني سرانه بهداشت و درمان نيز بايد افزايش يابد.
وي هزينه‌هاي بهداشتي و درماني براي افرادي كه از بيمه استفاده نمي‌كنند بسيار بالا دانست و افزود: بسياري از افراد به علت بالا بودن هزينه‌ها، قادر به استفاده از خدمات بهداشتي و درماني نبوده و تا مرحله بحراني بيماري به مراكز درماني مراجعه نمي‌كنند.
دكتر صحرايي با اشاره به اين كه تحميل هزينه‌هاي سنگين درمان موجب اخلال در كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افراد در جامعه مي‌شود، خاطرنشان كرد: مسؤولان مي‌توانند با برنامه‌ريزي در اقتصاد كشور امكان تامين اجتماعي همه افراد اعم از شهري و روستايي را فراهم كنند.
وي وجود امكانات و تجهيزات نوين در مراكز درماني را از عوامل كاهش هزينه‌ها و تشخيص و درمان با بهره‌وري بالا ذكر كرد و افزود: استفاده از اين امكانات در مراكز درماني و بيمارستاني از رويه يكساني برخوردار نبوده و نحوه چگونگي استفاده از آنها بستگي به مديريت و بودجه‌بندي اين مراكز دارد.
دكتر صحرايي وجود نظام ارجاع را عاملي براي استفاده بهينه از نيروي متخصص و سرمايه‌گذاريهاي علمي و تحقيقاتي در كشور عنوان كرد و افزود: با اين سيستم از تجمع و تراكم بالا در بخشهاي تخصصي جلوگيري شده و افراد نيازمند به خدمات، هدايت مي‌شوند.
وي نقش وزارت بهداشت را در بهبود اقتصاد بهداشت و درمان بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: وزارت بهداشت مي‌تواند با در نظر گرفتن عواملي چون عدم استاندارهاي تجهيزات و احداث ساختماني در مراكز بهداشتي و درماني استانها، نارسايي نظام سيستم اطلاع‌رساني و كمبود امور تحقيقاتي در استانها به منظور شناسايي بيماريهاي بومي، تاثير مستقيمي در زمينه اقتصاد بهداشت و درمان بگذارد.
رييس انجمن اپتومتري، همچنين تدوين پروتكلها، تعويض مديران در فاصله زماني كوتاه مدت و عدم بازآموزي نيروهاي متخصص در استانها و اولويت بخشيدن به امر بهداشت و درمان، اعتلا كيفيت خدمات بهداشتي و درماني با اقدامات پيشگيري، ارتقاء كارايي واحدهاي درماني، زمينه مشاركت فعاليت گسترده بخش غيردولتي و جلوگيري از رشد بي‌رويه مصرف دارو را نيز از ديگر و تاثيرات مستقيم و مشخص درزمينه بهبود اقتصاد بهداشت و درمان برشمرد.
دكتر صحرايي در پايان فرهنگ پيشگيري از بيماريها را با آموزش همگاني گروههاي مختلف و كاهش هزينه‌ها ضروري دانست و يادآورشد: مديريت كارآمد و برنامه‌ريزيهاي مدون از راهكارهاي مناسب جهت كاهش مشكلات موجود در بخش اقتصاد بهداشت و درمان است.

هیچ نظری موجود نیست: