شنبه، دی ۱۳، ۱۳۸۲

امروز يكي از دوستان همكار شهرستاني با من تماس گرفت و اظهار داشت كه از طرف روز نامه همشهري با وي تماس گرفته شده و نظرش را راجع به مقاله چهارشنبه پرسيده اند .با توجه به اينكه هيئت تحريريه همشهري بهتر از هر كسي مي دانند كه پخش شهرستان ندارند و با دقت به نوع پرسشها ‏‏؛‏ قضيه كمي مشكوك بنظر مي رسد. چنانچه تماس مشابهي با ديگر همكاران هم گرفته شده ؛ لطفا در اين بخش به اطلاع برسانند

هیچ نظری موجود نیست: