شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۲

صبح روز نهم بهمن در بيمارستان حضرت رسول (ص)، جلسه آموزشی در مورد عدسيهای پروگرسيو برگزار می گردد. برگزاری و هماهنگی برنامه به عهده آقای دکتر ابراهيم صافی بوده. عدسيهای پروگرسيو چند شرکت معرفی خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست: