دوشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۲

آغاز ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي: داوطلبان شركت در آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال تحصيلي ۸۴-۸۳ مي توانند با مراجعه به دفاتر پستي سراسر كشور تا ۲۵ بهمن ماه نسبت به شركت در آزمون اقدام كنند.حسين كشاورز، دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت وتخصصي وزارت بهداشت روز گذشته با اعلام اين خبر افزود: آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي وابسته به وزارت بهداشت روز پنجشنبه ۲۸ خرداد سال ۸۳ در ۱۹ مركز دانشگاهي و ۱۶ شهرستان براي ۴۰ رشته برگزار مي شود و ۶۹۶ نفر از شركت كنندگان براي ورود به ۲۳ دانشگاه و موسسه پذيرفته خواهند شد.وي افزود: در آزمون سال ۸۳ دو رشته جديد رفاه اجتماعي و بينايي سنجي نيز اضافه شده است و ۴ رشته مددكاري اجتماعي، مديريت توانبخشي و رفاه اجتماعي روانشناسي باليني، دو مرحله اي بوده و اسامي پذيرفته شدگان پس از برگزاري مصاحبه و آزمون كتبي در تاريخ ۸ مرداد ماه، همزمان با ديگر پذيرفته شدگان از ساير رشته ها در ۲۹ مردادماه اعلام خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: