پنجشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۲

اندر باب رعايت احترام و حقوق همكاران:
ما اپتومتريست ها در ايران فعلا پزشك نيستيم و طبيعتا بطور معمول همانند پزشكان در هنگام فارغ التحصيلي سوگند نامه بقراط را امضاء نمي كنيم ولي پزشكان چنين كاري را انجام مي دهند يعني در هنگام فارغ التحصيلي سوگند نامه بقراط را قرائت و سپس امضاء مي كنند
از نكات بارز اين سوگند نامه رعايت حق و حقوق بيماران و همينطور رعايت حقوق همكاران و احترام به آنان مي باشد در سالهاي اخير توجه زيادي به رعايت حقوق بيماران شده است ولي در مورد رعايت حقوق همكاران چطور ؟
آيا ما چون پزشك نيستيم و سوگند نامه بقراط را امضاء نكرده ايم نبايد به يكديگر احترام بگذاريم و حقوق همكارانمان را رعايت كنيم جايگاه واقعي اخلاق در بين ما كجاست ؟آيا درست است كه بخاطر فروش يك فريم بيشتر همكارمان را خراب كنيم آيا ذرست است كه بخاطر مطرح نمودن خودمان تجويز همكارمان را زير سئوال ببريم مطمئنا هر كسي براي نسخه اي كه صادر كرده دلايل خاص خودش را دارد و بنابراين نمي توان او را بخاطر اينكه كمي كمتر يا كمي بيشتر تجويز نموده است تخطئه نمود
آيا شما قبول نداريد كه تفاوت تجويز در حد معيني امري كاملا طبيعي است و هرگز نمي توان انتظار داشت كه نسخه هاي صادره از افراد مختلف و يا حتي نسخه هاي يك فرد در چند معاينه مختلف دقيقا مثل يكديگر باشند زيرا عوامل متعددي هم از جانب بيمار و هم از جانب معاينه كننده وجود دارند كه مي توانند اثرات متفاوتي در زمانهاي مختلف بر نتيجه نهايي داشته باشند
يكي از اساتيد برجسته پزشكي سالها قبل تعبير جالبي براي اين قضيه بكار برده است ايشان عدم رعايت احترام همكار را به تف سربالا تشبيه نموده اند كه بالاخره به خود فرد برمي گردد
بياييم با رعايت احترام و حق و حقوق همكارانمان احترام خودمان رانيز حفظ كنيم و نگذاريم اين تف سربالا به خود ما بازگرددهیچ نظری موجود نیست: