چهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۲

در تماسهاي روزانه اي كه با برخي از همكاران اپتومتريست دارم بعضي از آنها را مي بينم كه محدوده كاري خود را فقط به تجويز عينك و فروش آن محدود نموده اند و تنها در همين محدوده كاري فعاليت مي كنند و مهمتر از آن اينكه هيچ تلاشي براي ارتقاءسطح علمي خود انجام نمي دهند و مطالعه هيچ جايي در ميان فعاليت هاي روزانه آنان ندارد
اين همكاران مطمئنا چنين تصور مي كنند كه وضعيت هميشه به همين منوال خواهد ماند و تجويز و فروش عينك همواره خواهد توانست نيازهاي آنان را رفع كند در حاليكه تجربه ساير كشورها نشان داده است كه افزايش تعداد اپتومتريست ها، چشم پزشكان و همينطور عينك سازان تجربي روز بروز از تعداد بيماران و مراجعين مراكز بينايي سنجي مي كاهد و راهي بجز روي آوردن به منابع جديد كسب در آمد براي ما باقي نمي ماند
تجويز و فروش لنزهاي تماسي ،تجويز وسايل و تجهيزات ويژه افراد كم بينا LOW VISIONوهمينطور بينايي درماني VISION THERAPY زير مجموعه هايي از حرفه اپتومتري هستند كه با كسب دانش و مهارت كافي در آنها مي توان منابع در آمدي جديدي را براي خودمان فراهم نماييم
در اين ميان لنزهاي تماسي جايگاه ويژه اي در بين اپتومتريست ها دارد چرا كه با ساده تر شدن تجويز اين لنزها بيشتر مهارتهاي لازم براي فعاليت در زمينه لنزهاي تماسي به طرف مراقبت و پيشگيري از بروز عوارض ناشي از آنها انتقال يافته است و با كمي مطالعه و بررسي در اين زمينه يك اپتومتريست براحتي مي تواند يك زمينه كاري جديد براي خود ايجاد نمايد و علاوه بر كسب در آمد بيشتر از كار و فعاليت علمي خود نيز احساس رضايت نمايد

هیچ نظری موجود نیست: