دوشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۲


دانشمندان اخيرا چشم مصنوعي ساخنه اند كه برخلاف موارد قبلي كه نور را به ايمپالسهاي عصبي تبديل مي كرد اينبار نور را به مواد شيميايي تبديل مي كند كه خود باعث تحريك پايانه هاي عصبي مي شوندتوضيح كاملتر آن را از سايت بي بي سي بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: