چهارشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۳

اپتومتريست در بهزيستي

اين مقاله حاصل پژوهشي است كه در اورژانس مركز آموزشي و درماني چشم نيكوكاري تبريز انجام گرفت ...


به گزارش سرويس ”نگاهي به وبلاگها“ي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) http://mmaeiiat.persianblog.com آدرس وبلاگ“اپتومتريست در بهزيستي” است،“محمد معيت”بلاگر آن تحت‌عنوان“شيوع مصرف خود سرانه قطره چشمي تتراكائين در مراجعه اورژانس چشم با شكايت جوش افتاده” مي‌نويسد:


اين مقاله حاصل پژوهشي است كه در اورژانس مركز آموزشي و درماني چشم نيكوكاري تبريز انجام گرفت و معلوم شد كه مصرف خودسرانه قطره تتراكائين يكي از شايعترين رفتارهاي غلط و رايج اورژانس با شكايت جوش افتاده ميباشد و تقريبا بندرت بيماري يافت ميشود كه قبل از مراجعه به اورژانس قطره تتراكائين را خود سرانه تهيه و مصرف نكرده باشد بطوريكه اكثر جوشكاران قطره تتراكائين را با نام عاميانه قطره جوش مي‌شناسند و جاي بسي تامل كه دارويي با چنين عوارض سوء و خطرناك و با كاربردي كاملا تخصصي به سهولت در داروخانه هاي كشور قابل تهيه و دسترسي است و به بيماران توصيه، تجويز و تحويل مي‌شود.قطره تتراكائين جزو بيحس كننده هاي موضعي چشم ميباشد كه انديكاسيون مصرف آن صرفا و فقط در مراكز چشم پزشكي براي بيحسي ملتحمه و قرنيه پيش از اقدامات تشخيصي و درماني است و عليرغم اثر بيحس كنندگي آن به هيچ وجه بعنوان داروي مسكن چشمي ، به بيماران قابل تجويز نيست . چشم از اعضاي حساس و آسيب پذير بدن ميباشد و گيرنده هاي عصبي سطح قرنيه و ملتحمه چشم از حساسيت فوق العاده‌اي برخوردارند كه در صورت آسيب و يا خراش جزئي و يا وجود اجسلم خارجي به شدت دردناك شده و فرد را از وجود آسيب و يا عامل تهديد كننده و خطر ساز در چشم آگاه مي‌سازد و طبيعتااز بين بردن چينين عاملي هشدار دهنده ، موجب باقي ماندن بي سر و صداي علت ايجاد كننده درد در چشم و افزايش آسيب ناشي از آن ميشود چون با انجام بيحسي ، سدهاي محافظ طبيعي چشم در برابر آسيب يا عفونت با انجام بيحسي حذف مي‌شوند...

هیچ نظری موجود نیست: