جمعه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۴

سيگاركشيدن احتمال نابينايي را افزايش مي دهد
محققان دانشكده پزشكي و بهداشت لندن هشدار دادند كه استعمال دخانيات باعث كاهش بنيايي در سن پيري مي شود.
به نوشته خبرگزاري سوريه (سانا) اين تحقيق كه در مجله انگليسي چشم پزشكي منتشر شده است يادآور مي شود كه دخانيات باعث بروز 28 هزار نوع بيماري مي شود كه يكي از اين بيماري ها كاهش بينايي در سن پيري تا سرحد كوري است.
اين تحقيق نشان مي دهد كه اشخاص بالاي 75 سال در انگليس بسيار در معرض اين خطر قرار گرفته اند و بروز يكي از شايع ترين انواع كوري ها به اين دليل بوده است.
كارشناسان معتقدند با به دست آمدن اين نتايج دولت ها بايد هر چه بيشتر كوشش كنند تا استعمال دخانيات را ريشه كن سازند

هیچ نظری موجود نیست: