یکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۴

نامطبوعترین قسمت کار من در شرکتی که در آن کار می کنم، بررسی لنزهای مرجوعی است. چرا؟ در درجه اول چون امکانات کافی برای این کار ندارم ولی در آخرین شماره مجله کانتکت لنز اسپکترام، وسیله جدیدی معرفی شده که ایکاش من هم گیر بیاورم: ببینید

انشالله در مشهد فیلم آنرا نمایش خواهم داد. برای دیدن تصویری که از داخل چشمی این وسیله ساده دیده می شود، به سایت ایرانسافتلنز مراجعه فرمایید

هیچ نظری موجود نیست: