یکشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۴

وجود ابر- عدسيها تاييد شد
وجود ابر- عدسيهايي كه قادرند اجسامي را درشت نمايي كنند كه اندازه‌شان از طول موج نوري كه به آنها تابانده مي‌شود كوچكتر است، به وسيله دو گروه مستقل از محققان تاييد شد.

براي توليد ابر - عدسي‌ها لازم است پرتوها يا امواج موسوم به پرتوهاي محو يا ناديدني كه همراه پرتوهاي ديدني و قابل مشاهده از جسم ساطع مي‌شود مورد استفاده قرار گيرد و در نقطه كانوني عدسي جمع شود.

اما در عدسيهاي معمولي اين قبيل پرتوهاي محو يا ناديدني در هنگام عبور از عدسي با سرعت دچار استحاله مي‌شوند و از بين مي‌روند.

پنج سال پيش يك محقق انگليسي به نام جان پندري در امپريال كالج دانشگاه لندن پيش بيني كرده بود، موادي كه بتوانند خاصيت ابر - عدسي از خود ظاهر سازند، موادي هستند كه مي‌توانند نور را در جهت خلاف مواد معمولي دچار شكست سازند. وجود خود اين قبيل مواد چند دهه قبل به وسيله يك محقق روس پيشنهاد شده بود.

به نوشته نشريه علمي "اپتيك اكسپرس" دو گروه مستقل از محققان نشان داده‌اند كه يك ورقه بسيار نازك از نقره داراي خاصيت انعكاس منفي است و مي‌تواند همچون يك ابر-عدسي رفتار كند.

"خيان ژانگ" از دانشگاه كاليفرنيا واقع در بركلي ورقه‌اي از نقره به ضخامت ‪ ۳۵‬نانومتر را به عنوان عدسي به كار گرفته تا با استفاده از پرتو هاي ماورابنفش تصويري به قطر ‪۶۰‬نانومتر از يك سيم نانومتري به وجود آورد.

ضخامت اين سيم يك ششم طول موج ماورابنفش است كه براي رويت آن به كار گرفته شده است.

ريچارد بليكي از دانشگاه كانتربري در كرايست چرچ واقع نيوزيلند نيز از روشي مشابه استفاده كرده و موفق شده تصويري به قطر ‪۷۰‬نانومتر از سيم نانومتر توليد كند (هر نانومتر معادل يك ميليونيم يك متر است).

اين موفقيت به گفته ديويد اسميت از دانشگاه دوك در كاروليناي شمالي مي توان راه را براي ساخت مدارهاي يكپارچه و تراشه‌هاي الكترونيكي جديدي هموار كند كه به مارتب از مدارها و تراشه‌هاي كنوني كه با ليتوگرافي ليزري توليد مي‌شوند، كوچكتر و داراي شمار بيشتري از اجزاء مداري در حجم مشابه هستند.

هیچ نظری موجود نیست: