دوشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۴

یکی از مقالاتی که در همایش مشهد مطرح شد و انتظار می رفت که توجه بسیاری از همکاران را به خود جلب نماید موضوع تجویز دارو برای مقاصد درمانی توسط اپتومتریست ها بود ولی متاسفانه نه در زمان درج خلاصه آن در این وبلاگ و نه در زمان ارائه آن در همایش عکس العمل چندانی از همکاران در باره آن مشاهده نشد البته زمان نامناسب ارائه آن نیز مزید بر علت بود چرا که جلسه صبح روز اول از همان اول با بی برنامگی و بهم ریختگی آغاز شد و جابجایی سخنرانی ها موجب شد تا موضوعات با اهمیت کمتر در زمان پر بودن سالن ارائه شوند و موضوعی با این اهمیت به زمان خلوتی سالن منتقل شود بهر حال اگر چه که بجز یکی دو مورد کامنت و استقبال استاد گرامی جناب آقای دکتر بابارضا از این موضوع عکس العمل دیگری مشاهده نشد ولی لازم می دانم تا بار دیگر همکاران گرامی را به آماده شدن برای پذیرش مسئولیت های گسترده تر و مهم تر در آینده دعوت نمایم چرا که سیر پیشرفت اپتومتری در سایر کشورها نشان داده که روند طبیعی توسعه اپتومتری در جهت گنجاندن درمان دارویی بیماریهای چشمی در حیطه وظایف اپتومتریست هاست و دیر یا زود باید خودمان را برای رویارویی با این مسئولیت خطیر آماده نماییم پس لازم است تا با افزایش معلومات و کسب تجربه توان خود را افزایش دهیم و نشان دهیم که لیاقت و شایستگی پذیرش چنین مسئولیتی را داریم

هیچ نظری موجود نیست: