پنجشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۴

به آدرس زیر یک سری بزنید و خود را برای کنگره هشتم اپتومتری آماده کنید. باعث خوشحالی است که کنگره هشتم در کنار کنگره های جهانی مطرح شده است.
http://www.visionscience.com/

هیچ نظری موجود نیست: