جمعه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۴

چشم الكترونيكي براي نابينايان

دانشمندان ژاپني مي‌گويند يك چشم االكترونيكي ساخته اند كه ميتواند به افراد نابينا كمك كند تا بدون حادثه از خيابان عبور كنند . بر اساس تحقيقاتي كه نتايج آن در نشريه ،، ام اس تي ،، وابسته به موسسه فيزيك ژاپن منتشر شده است ، اين وسيله كه روي عينك تعبيه ميشود به افراد نابينا امكان ميدهد بدون كمك ديگران از خيابان عبور كنند . اين وسيله حاوي يك دوربين و كامپيوتري است كه رنگ چراغ راهنمايي و عرض خيابان را انداره گيري ميكند . سپس يك سيستم صوتي اين اطلاعات را براي فرد نابينا مي خواند . تادايوشي شيوياما ، سرپرست اين گروه از دانشمندان در موسسه فناوري كيوتو گفت : دوربين روبروي چشم تعبيه خواهد شد و به يك كامپيوتر كوچك وصل است . اين وسيله اطلاعات را با استفاده از يك سيستم صوتي رله ميكند كه از طريق يك بلند گوي كوچك كه نزديك گوش وصل ميشود به فرد نابينا مي‌گويد چه كار كند . اين وسيله نه تنها ميتواند وجود و موقعيت خط كشي عابر پياده را كشف كند ، بلكه همزمان قادر به اندازه گيري عرض خيابان و مشخص كردن و رديابي رنگ چراغ راهنمايي سرچهار راه هاست . دوربين ابتدا تصويري از خط كشي خيابان تهيه ميكند و سپس عرض خيابان با استفاده از خواص اشكال هندسي منعكس شده در عكس محاسبه ميشود . تجربياتي كه توسط محققان انجام شده است نشان داد كه عرض خيابان با دقتي معادل 95 درصد اندازه گيري ميشود . يعني ميزان خطاي آن تنها كمتز از يك گام است . كاترين فيپس از موسسه ملي سلطنتي نابينايان در بريتانيا گفت : رفت و آمد يك مشكل جدي براي افراد نابينا يا با چشمان بسيار ضعيف است و بايد از ابزاري مانند اين ، كه ميتواند به اين افراد كمك كند بدون حادثه رفت و آمد كنند ، استقبال شود

هیچ نظری موجود نیست: