دوشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۴

قطره کلرمفنیکل

به بهانه اعلام قطره کلرمفنیکل به عنوان یک داروی OTC با هم خواص فارماکولوژيک کلرمفنیکل را مرور می کنیم:


کلرمفنیکل پر مصرف ترین قطره آنتی باکتریال چشمی است
و بر بسیاری از انواع باکتری ها و همینطور ارگانیسم های دیگر از قبیل کلامیدیا ،اسپیروکت و ریکتزیا (عامل مولد تیفوس )موثر است از میان باکتریهایی که کلرمفنیکل بر آنها موثر است می توان به بسیاری از عوامل پاتوژن چشمی مانند کورینه باکتریها ، E.coli هموفیلوس و استرپتوکوک اشاره نمود همچنین استفاده از این دارو برای درمان روتین Ophthalmia Neonatorum(عفونتهای چشمی نوزادان)توصیه شده است
بااین حال کلرمفنیکل بر بیشتر گونه های Pseudomona Aeroginosa اثری ندارد
اثرات باکتریواستاتیک کلرمفنیکل ناشی از مهار سنتز پروتئین در اثر تداخل با ریبوزوم های باکتری می باشد این دارو با روش انتشار تسهیل شده وارد سلول می گردد مقاومت در برابر کلرمفنیکل در اثر تولید آنزیم های غیر فعال کننده (کلرمفنیکل استیل ترانسفراز) بوجود می آيد
یکی از دلایل رواج کلرمفنیکل بعنوان یک داروی آنتی باکتریال چشمی این است که این دارو بندرت بصورت سیستمیک مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین شانس بروز مقاومت بسیار کم است در یک مطالعه بر روی 738 بیمار فقط 6%ارگانیسم های کشت شده نسبت به کلرمفنیکل مقاوم بوده اند این میزان مقاومت بسیار کمتر از سایر انواع آنتی بیوتیک های مورد آزمایش بوده است
امروزه کاربرد سیستمیک کلرمفنیکل بسیار محدود شده است که ناشی از بروز آنمی آپلاستیک و ایجاد آگرانولوسیتوز می باشد در استفاده سیستمیک این دارو این میزان بروز یک در 50000 و در استفاده موضعی این میزان بسیار کمتر می باشد کلرمفنیکل خط اول درمان برای عفونت های خفیف مانند عفونتهای باکتریال می باشد Tic comb( 1997 )شواهد مربوط به ارتباط بین کلرمفنیکل و آنمی آپلاستیک را مورد بررسی قرار داد و ارتباط اثبات شده ای را یافت نکرد
کلرمفنیکل مهمترین آ«تی بیوتیک موضعی است و بصورت محلول نیم درصد و پماد چشمی یک درصد موجود می باشد این دارو دارای قابلیت زیادی برای حل شده در چربی می باشد و در مطالعات حیوانی سطح بیشتری از دارو در قرنیه نسبت به زلالیه مشاهده شده است محلول کلرمفنیکل در دمای اتاق ثابت باقی نمی ماند و باید آنرا در دمای دو تا هشت درجه سانتیگراد نگهداری نمود

هیچ نظری موجود نیست: