چهارشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۴

دکتر قراملکی : گرفتاری جامعه ما عدم رعایت اخلاق حرفه ای در موسسات پزشکی است

مدیر گروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران با اشاره به این نکته که مهمترین گرفتاری جامعه ما عدم رعایت اخلاق حرفه ای در موسسات پزشکی است توجه به عدم رعایت اخلاق حرفه ای در موسسات پزشکی را یک ضرورت اجتماعی دانست
دکتر احد فرامرز قراملکی، مدیر گروه اخلاق دانشکده الهیات دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" درباره جایگاه و ضرورت، اهمیت اخلاق پزشکی در جامعه اظهار داشت : اخلاق پزشکی، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و اخلاق حرفه ای 53 گرایش دارد که یکی از گرایشهای آن اخلاق پزشکی است.

وی افزود : بنابراین می بایست بحث اخلاق پزشکی را از دیدگاه اخلاق حرفه ای ملاحظه کرد. همچنین اخلاق حرفه ای را نباید صرفا به معنای اخلاق کار تفسیر کرد. چنین دیدگاهی تقلیل گرایانه است. همچنین اخلاق پزشکی را نباید اخلاق پزشکان دانست بلکه بیان مسئولیتهای اخلاقی بنگاه ها و موسسات پزشکی، درمان و بهداشت، در قبال محیط نیز بخشی از اخلاق پزشکی است.

دکتر قراملکی اخلاق حرفه ای را دو امر متمایز اما مرتبط توصیف کرد و گفت : گاهی اخلاق حرفه ای را در کسب و کار، مدیریت اجرایی و محیط عینی حرفه مطرح می کنیم و عملکرد اخلاقی در کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهیم و گاهی مراد از آن شاخه ای از دانش بشری است که نظامدار و روشمند در مراکز آموزشی و پژوهشی رشد می یابد.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد : کارهایی که تا به حال درباره اخلاق پزشکی انجام شده با جهت گیری اخلاق پزشکان و اخلاق پرستاران است. به عبارتی اخلاق کار است. اما اخلاق موسسات پزشکی تا کنون کار نشده است. اگر جهت گیری به سمت اخلاق بیمارستانها، موسسات درمانی، درمانگاه ها و دانشگاه های پزشکی باشد با نتایج قابل توجهی روبرو خواهیم شد.

دکتر قراملکی مهم ترین گرفتاری جامعه ما را عدم رعایت اخلاق حرفه ای در موسسات پزشکی دانست و گفت : پرداختن و توجه به این امر یک ضرورت اجتماعی است. بنابراین اخلاق پزشکی را نباید تنها با رویکرد منابع انسانی مورد توجه قرار داد ، بلکه این توجه باید با رویکرد استراتژیک توام باشد. به عبارت دیگر، مباحث صرفا به تحلیلهای منطقی و انتزاعی محدود نشود بلکه فراتر از آن به تحلیل مسایل عینی بنگاه ها و سازمانها نیز پرداخته شود.

مدیر گروه اخلاق دانشگاه تهران خاطر نشان کرد : اخلاق پزشکی که اینک در برخی از محافل علمی ما مورد توجه قرار گرفته بیشتر به خلق و خوی پزشکان و پرستاران می پردازد. به عبارت دیگر ، منابع انسانی را مورد توجه قرار داده است. مروجان بحث اخلاق پزشکی می بایست دیدگاه سازمانی بر اخلاق پزشکی داشته باشند. چرا که اخلاقی بودن سازمان یک بحث است و اخلاقی بودن افراد آن سازمان بحث دیگری است. ما معتقدیم تا سازمان اخلاق نباشد، اخلاقی بودن افراد مشکل دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اخلاق پزشکی در جهت آموزش و ترویج می بایست در دپارتمانهای الهیات و فلسفه باشد یا دانشکده های پزشکی گفت : در هر دو امکان دارد. چرا که رشته اخلاق پزشکی رشته ای میان رشته ای است، اینکه در کجا قرار گیرد ضرورت خاصی ندارد. بلکه می بایست در تاسیس این رشته مطالعات و روشهای میان رشته ای مورد توجه قرار گیرد.

دکتر قراملکی در پایان تصریح کرد : اقدامات و فعالیتهای کارگاه هایی که به بحث اخلاق پزشکی می پردازند اگر میان هنجارها و اخلاق تمایز نداشته باشند با مشکل روبرو می شوند. چرا که هنجارهای وابسته به حرفه با اخلاق حرفه ای تمایز دارد.

هیچ نظری موجود نیست: