شنبه، تیر ۲۵، ۱۳۸۴

با چشمانتان لبخند بزنيد!


لبخند زدن ، خود ما و ديگران را دلگرم مي کند. با فراگيري نشاندن يک لبخند دوستانه و گرم که باعث احساس بهتر در وجود ما مي شود و کساني را که ما را مي بينند شاد مي کند ، قادر خواهيم بود بر شادماني جهان بيفزائيم. جايگزيني يک ظاهر تلخ با لبخند به نفع همه است. پس اين تکنيک را بکار ببنديد و بطور طبيعي لبخند بزنيد.
اما چگونه بايد اين کار را انجام دهيد:
- لبخند با چشم آغاز مي شود. به بارقه و احساس خوشي در چشمانتان توجه کنيد.
- توجه داشته باشيد که چگونه با آمدن لبخند به چشمانتان ، آنها بطور طبيعي حرکت مي کنند.
- به لبخند با دهانتان اکتفا نکنيد چرا که تنها نوعي تظاهر است.
- هنگامي که با چشمانتان لبخند مي زنيد ، اين حالت گسترش مي يابد و طبيعتا يک لبخند واقعي بر دهانتان نقش مي بندد.
- پرتو لبخند را باچشمانتان ساتع کنيد و بقيه صورت را بدون حرکت نگه داريد تا آنگاه که يک لبخند گرم و دوستانه بر آن بنشيند.
اين روش را بياموزيد و تمرين کنيد تا دريابيد که چگونه شما را در نظر ديگران محبوب تر مي سازد.
زيبائي را جذب کنيد! و با چشمانتان لبخند بزنيد!

هیچ نظری موجود نیست: