دوشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۴


برگزاری اولين سمپوزيوم جهانی ارتوکراتولوژی در شيکاگو
برای کسب اطلاعات بيشتر لينک زيررا کليک کنيد.
http://www.visioncaresurveys.com/gos2005/index6.htm
اميدواريم با راه افتادن سايت انجمن اپتومتری ايران مانيزشاهد برگزاری کنگره اپتومتری بااين کيفيت در کشورمان باشيم.