شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۴

GLAREچيست؟

glare به وضعیتی اطلاق می شود که در آن درخشندگی یک منبع نوری بسیار زیادتر از محیط زمینه ای آن باشد به عبارت دیگر نسبت درخشندگی منبع نور به زمینه آن حداقل سه به یک باشد
نور چراغهای اتومبیل در شب ،انعکاس نور خورشید از برف یا آب می تواند مثالهای خوبی از وجود glare باشد در این حالات نوعی از glare ایجاد می شود که آنرا disability glare می نامند و می تواند با عملکرد بینایی فرد تداخل ایجاد نماید
نوع دیگری از glare نیز وجود دارد که آنرا discomfort glare می نامند این نوع از glare نیز می تواند باعث بروز شکایتهای شدید آستنوپی شده و مانع از حضور فرد در فضای بیرون از خانه گردد وجود نورهای لامپهای مهتابی می تواند باعث بروز این حالت گردد
این دو نوع glare می توانند جداگانه و یا بصورت توام با یکدیگر روی دهند در اغلب موارد عملکرد بینایی با کاهش glare و تقویت کنتراست بهبود پیدا می کند راههای متعددی برای کاهش glare ، کاهش حساسیت غیر طبیعی به نور و بهبود کنتراست وجود دارند که عبارتند از :
1- Coatings and tints
2- Polaroid filters
3- Yelow or amber filters
4- Photochromic lenses

هیچ نظری موجود نیست: