دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۴


اینجا مرکز تحقیقات وبیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء مشهد است که این ترم ما واحدهای عملی خودمان را در آنجا می گذرانیم لطفا به لیست درمانگاههای آن بویژه درمانگاه اپتومتری و شرح وظایف اپتومتریستها در این مرکز توجه نمایید!!!!
با این توصیف از اپتومتری در این بیمارستان اگر نگاهی به صفحه پژوهش این سایت بیندازید می بینید که بیشتر عناوین انجام شده به نوعی در ارتباط با اپتومتری می باشند و در بیشتر موارد یک اپتومتریست جزو تیم پژوهش کننده می باشد

هیچ نظری موجود نیست: