سه‌شنبه، آذر ۱۵، ۱۳۸۴

اخبار خوب و اخبار بد براي بخش لنزهاي تماسي كار شما

اخبار خوب:تعداد مردان و همين طور افراد ميانسال استفاده كننده از لنزهاي تماسي در حال افزايش مي باشد
اخبار بد:بيشتر از نيمي از كساني كه استفاده از لنزهاي تماسي را رها كرده اند اظهار داشته اند كه بطور قطعي هرگز دوباره به استفاده از لنز روي نخواهند آورد و اين به معني كاهش كسانيست كه ممكن است براي خريد لنز به شما مراجعه كنند

هیچ نظری موجود نیست: