پنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۴

شايع ترين بيمارى هاى چشمى در ايران

قرار گرفتن ايران در محدوده آب و هوايى گرم و خشك، آفتابى بودن اغلب نقاط كشور و بى توجهى گروههاى سنى مختلف براى پيشگيرى از عوارض اين پديده جوى همواره چشم هاى ايرانيان را در معرض انواع خطرات و بيماريهاى چشمى قرار داده است
اغلب مردم دنيا در طول زندگى خود حداقل يك بار از عينك استفاده مى كنند. بنابراين توجه به نحوه تهيه عينك و چگونگى تشخيص بيمارى چشمى و مشخصات عينك در سلامت افراد نقش بسيار حياتى دارد. به همين خاطر توجه به اهميت جايگاه معاينات چشمى و مراجعه به «اپتومتريست ها» در طول سال، قبل از شيوع و حاد شدن عيوب انكسارى نقش مهمى در تضمين سلامتى چشم ها دارد
:دكتر ابراهيم جعفرزاده پور به خبرنگار ما گفت

بر اساس دستورالعملهاى وزارت بهداشت، معاينه چشم، تجويز عينك، ساخت و تحويل عينك طبى، درمان تنبلى چشم، درمان هاى غير جراحى انحرافات چشمى، تجويز وسايل كمك بينايى و برگزارى آزمونهاى پاراكلينيكى از مهم ترين وظايف اپتومتريست هاى كشور است. در تقسيم بندى هاى سازمان بهداشت جهانى هم اپتومتريست ها، متخصصين مراقبتهاى اوليه بينايى مردم شناخته مى شوند. به همين خاطر در اغلب كشورهاى دنيا مردم براى بررسى وضعيت بينايى خود ابتدا به «اپتومتريست» ها مراجعه نموده و در صورت نياز به انجام عملها و اقدامات تخصصى و فوق تخصصى به چشم پزشكان معرفى مى شوند. به همين خاطر چشم پزشكان در اغلب نقاط كشور در مراكز بيمارستانى و درمانى مستقر هستند. اين درحالى است كه در ايران هنوز تا رسيدن به اين نقطه فاصله زيادى وجود دارد، چرا كه جايگاه و نقش حساس اپتومتريست
ها هنوز به طور دقيق در فرهنگ عمومى كشور شكل نگرفته است.

هزار و هفتصد «اپتومتريست» براى ۷۰ ميليون نفر
دكتر جعفرزاده در بخش ديگرى از اين گفت و گو با بيان اين كه در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ نفر اپتومتريست در كشور مشغول به كار هستند، يادآور شد: بر اساس استانداردهاى جهانى، امروزه هر دو هزار نفر نيازمند يك اپتومتريست هستند، اما در ايران اين رقم با استانداردها فاصله بسيار چشمگيرى دارد

هیچ نظری موجود نیست: