چهارشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۴

با سایت مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی آشنا شوید

معرفی این سایت مقدمه ایست تا بار دیگر یادآوری کنم که پژوهش و تحقیق یکی ار ضروریات اساسی پیشرفت و ماندگاری یک حرفه است اگر چه که ما تاکنون پژوهش داشته ایم ولی بسیار محدود و در سطح همان پایان نامه ها بوده ولی با تاسیس دوره کارشناسی ارشد از این به بعد باید شاهد رشد و گسترش پژوهش در زمینه اپتومتری در کشورمان باشیم امیدوارم که یک بانک اطلاعاتی نیز برای حفظ و نگهداری نتایج این تحقیقات مانند این سایت برای اپتومتری نیز ایجاد گردد تا راهنمای محققین برای انتخاب موضوع پژوهش باشد

هیچ نظری موجود نیست: