شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۴

دژنرسانس ماکولا

دژنرسانس ماکولا ((Age-related Macular Degeneration (AMD)


دژنرسانس ماکولا ((Age-related Macular Degeneration (AMD) (يا به زبان عاميانه پوسيدگی سلولهای ناحيه مرکز بينايی) بيماری است که در سنين بالا اتفاق می افتد و سبب کاهش متوسط تا شديد بينايی می گردد. مرکز بينايی يا همان ماکولا (دايره ای به قطر ۵/۱ ميليمتر در مرکز شبکيه) در واقع در کانون مجموعه عدسيهای چشم واقع گرديده است. يعنی چشم به منزله يک دوربين عکاسی تصوير دنيای بيرون را روی منطقه ماکولا فوکوس می کند و در اين محل تصوير تشکيل می گردد. سپس سلولهای حساسه اين ناحيه تصوير را تبديل به امواج عصبی الکتريکی کرده و از طريق عصب بينايی به مغز ارسال می نمايد
ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: