جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۵
این دختر دو ساله به خاطر یک انحراف اگزو اینتر میتانت چشم چپ مراجعه نموده است دید هر دو چشم او 30/15 می باشد در سایر معاینات چشمی مشکل خاصی دیده نمی شود رتینوسکوپی سیکلوپلژیک 1.00+درهر دو چشم را نشان می دهد وضعیت حرکات چشم طبیعی است و هیچ درمان خاصی در گذشته انجام نشده است در هنگام حرکت فک کودک پلک چپ مانند عکس حرکت می کند
تشخیص احتمالی چیست؟
1-بیماری تیروئید
2-رتراکشن پلک ایدیوپاتیک
3-میاستنی گراو
4-Marcus gun jaw winking
5-هیچکدام

بهترین درمان برای این بیمار کدام است؟
1-کوتاه ساختن پلک چپ از طریق جراحی
2-استفاده از بوتوکسون برای پلک فوقانی چپ
3-عینک های دارای نگهدارنده پلک
4- هیچ جراحی یا درمانی ندارد
5-هیچکدام از گزینه های فوق

این مشکل بدلیل زیر ایجاد می شود؟
1- اتصال بین اعصاب 3 و 9 مغزی
2-فیبروز LPS
3-این مورد یک از واریته های سندرم دوئن است
4-هیچ توجیهی ندارد
5- هیچکدام از موارد فوق

پاسخ بخش اول گزینه 4 و پاسخ بخش دوم هم گزینه چهارم است در بخش آخر هیچکدام درست است چراکه این وضعیت نتیجه اتصال نابجای عصب سوم مغزی که به عضله بالا برنده پلک فوقانی عصب رسانی می کند و عصب زوج هفتم یا همان عصب صورتی می باشد

هیچ نظری موجود نیست: