جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۵

کنگره نهم از دیدگاه علی محمد عبدالهی :

کنگره نهم درحد مطلوب برگزارشد بعضی ازسخنرانیها به روز و کاملاٌ منطبق با علم جدید بود و حق مطلب را که به روز کردن علم شرکت کنندگان است را ادا کردنند .سخنرانیها منظم و بترتیب و مطابق با بروشور ارائه می شد .
اما کنگره نهم کمی ها وکاستی هایی داشت که امیدوارم درآینده و کنگره بعدی به حداقل برسد . اولین مشکل انتخاب محل کنگره بود که متأسفانه درحد چنین کنگره ایی نبود که با کمی
دقت وبرآورد هزینه می شد مکانی در شأن اپتومتریستها فراهم نمود .
بیشتر شرکتهایی که برگزار کننده قسمت نمایشگاهی بودنند فروشنده فریم و بعضاٌ خرده پا بودنند که محیطی مانند جمعه بازار ایجاد کرده بودنند و جای خالی شرکتهای معروف وتجهیزات اپتومتری و چشم پزشکی کاملاٌ مشهود بود
وبلاخره مهمترین کاستی ، بعضی از سخنرانیها بود که آدم را به یاد ترم دوم و سوم دانشجویی می انداخت و جالبتر اینکه به حالت توهین آمیزی خواسته می شد به آن توجه کنی والا متهم به خواب بودن می شدی . درجایی که باید جدیدترین و پیشرفته ترین علم دنیا ارائه شود نباید مطالب کاملاٌ ابتدایی گفته شود البته باعث سوء تفاهم کسی نشود این مطلب ازآن جهت گفته شد تا در گزینش مقالات دقت بیشتری شود

و آخرین مطلب تکراری بودن بعضی از سخنرانیها می باشد که برگرفته از کنگره های قبلی بود بدون هیچ تغییری .
دست آخرکنگره نهم هم با همه فرازو نشیبش تمام شد وبه خاطرهها پیوست ، خاطراتی از زمان دانشجویی که با دیدن دوستان همکلاسی و اساتید یک بار دیگر در ذهنها زنده شد و باردیگر به همه برگزارکنندگان کنگره نهم خسته نباشید می گویم و امیدوارم که از مطالب بالا که از روی دلسوزی می باشد کسی رنجیده نشود

هیچ نظری موجود نیست: