شنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۵

سئوال هفته

در معاینه ته چشم فردی که دارای دید 20/20 در هر دو چشمش می باشدو فشار داخل چشمی او در طرف راست 23 و در طرف چپ 21 میلیمتر جیوه می باشد منظره فوق دیده می شود
بیمار فاقد هرگونه مشکل چشمی وعمومی قبلی می باشد
1- در این معاینه چه چیزی بیشتر جلب توجه می کند


a. an emboli noted within the lumen of the blood vessels
b. severe hypertensive changes of the vessels
c. cup-to-disc asymmetry
d. moderate disc edema on the right nerve

2-در مرحله بعد چه اقدامی راتوصیه می کنید


a. carotid ultrasound
b. blood pressure monitoring and check a hemoglobin A1C
c. visual field and follow the patient's IOP closely
d. an urgent head CT to rule out an intracranial mass or optic nerve disorder

هیچ نظری موجود نیست: