پنجشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۵

سئوال هفتهیک خانم 55 ساله با یک لکه قهوه ای تازه بر روی ملتحمه بولبار مراجعه نموده است

تشخیص احتمالی چیست؟

a.nevus
b.ocular melanosis
c.pigmented deposits
d.melanomaپاسخ درست گزینه d -- melanoma
است

ملانوم ملتحمه اغلب از ملانوز های اکتسابی ایجاد می شودو معمولا در سفید پوستان در دهه چهل و پنجاه زندگی دیده می شوند گره های لنفاوی باید مورد بررسی قرار گیرند و احتمال برور متاستاز باید در نظر گرفته شود میزان مرگ ومیر تا حد 25%می تواند بالا باشد

هیچ نظری موجود نیست: