شنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۵

نقایصی در برنامه کشوری غربالگری بینایی

هر ساله دو برنامه کشوری غربالگری بینایی یکی توسط بهزیستی و دیگری توسط آموزش و پرورش در سطح کشور انجام می شود با این وجود باز هم شاهدیم که در معایناتی که از دانش آموزان پایه اول بعمل می آید موارد متعددی از آمبلیوپی کشف می گردد بنظر می رسد اشکالاتی در نحوه انجام این غربالگری وجود دارد که استاد ارجمند جناب آقای اکبر شفیعی به آن پی برده اند و در مقاله ای تحت عنوان غربالگری بینایی به بیان آن پرداخته اند وبه مناسبت شروع طرح غربالگری بینایی در روز هجدهم مهرماه گذشته آنرا ارائه نموده اند و قرار است که خلاصه ای از آنرا هم برای ما ارسال نمایند
همچنین همکار دیگرمان جناب آقای شکراله شفیعی نیز تقاضا نموده اند که لیست واحدهای دوره کارشناسی ارشد را در این وبلاگ درج نماییم با توجه به گرفتاریهایی که دارم در حال حاضر امکانپذیر نیست شاید در آینده انجام آن میسر گردد

هیچ نظری موجود نیست: