دوشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۵

یک عدد عینک می تواند تمام تفاوت بین موفقیت یا شکست در فرصتهای شغلی وتحصیلی برای 153 میلیون نفر آدمی باشد که قادر به پرداخت هزینه معاینه چشم یا عینک مناسب نمی باشند این آمار یست که از آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در باره نابینایی می توان استخراج کرد اغلب این افراد در کشورهای فقیر یا در حال توسعه زندگی می کنند

هیچ نظری موجود نیست: