شنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۵

سئوال هفتهیک دختر ده ساله که دچار عقب ماندگی ذهنی در حد متوسط می باشد با اختلال مردمکی که در تصویر نشان داده می شود مراجعه نموده است دید چشم راست او 60/20 و دید چشم چپ او 40/20 می باشد
1- تشخیص احتمالی عبارتست از ؟

a. persistent hyaloid membrane
b. astroid hyalitis
c. Mittendorf
d. persistent pupillary membrane

2-این کودک احتمالا دچارکدام یک از مشکلات زیر می باشد؟


a. cataract
b. amblyopia
c. a and b
d. none of the above

3-مناسب ترین درمان عبارتست از ؟a. excision of the pupillary membrane
b. no immediate treatment; just observation
c. cataract extraction
d. laser treatment
پاسخ:

1. d
2. c
3. b

پاسخ مشروح را در اين صفحه مشاهده نماييد

هیچ نظری موجود نیست: