شنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۵

سئوال هفته


در معاینه ته چشم یک مرد سی ساله که دچار متامورفوپسی و کاهش بینایی در چشم راست خود می باشد تصویر فوق دیده می شود
کدام یک از موارد زیر می تواند علت بروز شکایتهای بیمار باشد


a. serous macular detachment
b. cataract
c. glaucoma
d. vascular occlusion


شکایتهای بیمار بدلیل بروز a -- serous macular detachment ایجاد شده استOptic Nerve Pitsیک فرورفتگی گرد بر روی دیسک اپتیک که معمولا یکطرفه است و می تواند با بروز serous macular detachments مرتبط باشد

اگرچه بعضی از موارد serous macular detachment خودبخود بهبود می یابند در سایر موارد ممکن است درمانهایی از قبیل لیزر و ویترکتومی مورد نیاز باشد

هیچ نظری موجود نیست: