دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۵این کتاب مجازی جراحی کاتاراکت اگرچه که ممکن است برای اپتومتریست ها کاربردی نداشته باشد ولی دیدن آن قطعا خالی از لطف نیست

هیچ نظری موجود نیست: