یکشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۵

از مشهد تا زاهدان
بالاخره برنامه دو همايش اپتومتري كه همه ساله در كشورمان برگزار مي شود مشخص شد و معلوم شد كه دو انجمن اپتومتري ايران و انجمن اپتومتري خراسان نتوانسته اند در مورد برگزاري يك همايش واحد به توافق برسند و همانند سالهاي گذشته هر كدام همايش جداگانه اي را برگزار خواهند كرد
نكته مهم در اين ميان واگذاري همايش دهم انجمن اپتومتري ايران به يك دانشگاه شهرستانيست كه در نوع خود جالب است ولي از طرف ديگر انتخاب يك چشم پزشك ( دكتر زنجاني)به عنوان دبير علمي همايش از ديدگاه خيلي ها مي تواند يك نكته منفي اين همايش تلقي گردد
از طرف ديگر فاصله زماني اندك بين اين دو گردهمايي كه هر دو در شرق كشور برگزار مي شوند مي تواند منجر به كاهش تعداد شركت كنندگان و يا كاهش سطح علمي آنها گردد
بهرحال تا وقتي كه قانون آموزش مداوم پزشكي در مورد اپتومتري اجرايي نگرديده است شركت يا عدم شركت در همايش ها يا بازآموزي ها موضوعي كاملا شخصي است و اين خود افراد هستند كه در اين زمينه تصميم مي گيرند اما وقتي كه اين قانون اجرايي شود و ميزان امتياز هر همايش يا بازآموزي مشخص گردد طبيعتا ديگر اين كسب امتياز است كه ضرورت شركت در همايش ها را ايجاب ميكند موضوع مشاركت چشم پزشكان در همايش هاي اپتومتري را نيز مي توان به نوعي به فال نيك گرفت و به نحوي كه به استقلال حرفه اي اپتومتريست ها لطمه اي وارد نشود از سخنرانان واساتيد چشم پزشكي در جهت ارتقاءسطح علمي همكاران بهره برد

هیچ نظری موجود نیست: