چهارشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۶

بنظر مي رسدامسال بدليل روشن نبودن وضعيت همايش سراسري اپتومتري كه قرار بود در زاهدان برگزار شود همايش مشهد با استقبال گسترده همكاران روبرو گردد چرا كه فعلا اين تنها همايش اپتومتري كشور است كه در قطب اپتومتري ايران مشهد برگزار مي شود عده زيادي از همكاراني كه در گذشته در همايشها شركت نمي كردند آمادگي خود را براي شركت در همايش اعلام كرده اند علاوه بر اين بسياري از همكاران نيز مشتاق ارائه سخنراني و كنفرانس هستندمطمئنا امسال همايش پر باري را بايد از مشهديهاانتظار داشته باشيم

هیچ نظری موجود نیست: