چهارشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۶

رشته اپتومتري داراي امتياز با آموزي آموزش مداوم شد

دكتر اميري رئيس انجمن اپتومتري ايران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: آموزش مداوم رشته اپتومتري تابع آيين نامه اجرايي آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب جلسه هيأت وزيران و مصوبات شوراي عالي است.
وي درمورد موارد ويژه اپتومتري گفت: تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور كسب حداقل 15 امتياز براي تمام واجدين شرايط آموزش مداوم الزامي است كه اين امتيازها مي‌تواند از برنامه‌هاي خود آموز يا ساير برنامه‌هاي معتبر آموزش مداوم كسب شود.
وي تصريح كرد: علاوه بر ستاد وزارت متبوع، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كشور و انجمن‌هاي علمي و تخصصي مصوب، سازمان نظام پرستاري نيز مجاز، برگزاري برنامه‌هاي آموزش مداوم است.
وي گفت: حداكثر امتيازي كه دريك سال شمسي به يك اپتومتريست به علت شركت در سمينار‌هاي خارج از كشور داده مي شود 15 امتياز است

هیچ نظری موجود نیست: