چهارشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۸۶

آيا مي دانيد استفاده از لنزهاي داراي ماژولس بالا چه مشكلاتي را به دنبال دارد؟


Lenses with higher modulus are associated with:
reduced post –lens tear film thickness
Mucin balls


SEALs( superior epithelial arcuate lesions )


CEF( conjunctival epithelial flap )
edge fluting( edge stand off )

هیچ نظری موجود نیست: