پنجشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۶

آموزش مداوم جامعه پیراپزشکی
(پرستاری، مامائی، اپتومتری، ادیومتری، رادیولوژی و ...)


نظر به لزوم آموزش مداوم حرف وابسته پزشکی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت­های شغلی به موجب قانون برنامه­های آموزش مداوم در مقطع کارشناسی و بالاتر گروه­های مزبور لازم­الاجرا می­باشد
تعریف آموزش مداوم

آموزش مداوم جامعه پزشکی و حرف وابسته، آن دسته از فعالیت­هایی است که باعث تحکیم، توسعه و ارتقاء دانش، مهارت، عملکرد حرفه­ای و ارتباطی گروه­های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در ارائه خدمت به مددجویان، جامعه و یا حرفه خود می­شود.

هدف: هدف کلی از اجرای آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و حِرَف وابسته در بین رشته­ها و تخصص­های مختلف تحت پوشش قانون آموزش مداوم عبارتند از:

افزایش سطح آگاهی­های علمی، فنی و عملی مشمولین

تحکیم و تقویت آموخته­های صحیح قبلی

ارتقاء سطح مهارت­های حرفه­ای در ارتباط با وظایف مختلف

افزایش آگاهی نسبت به تازه­های علمی و تخصصی در هر رشته

بالا بردن سطح شناخت افراد نسبت به فعالیت­ها و سازمان­های علوم­پزشکی، نظام عرضه خدمات
بهداشتی – درمانی کشور و خارج از کشور و بطور کلی احساس پیوند جامعه پزشکی در تمامیت آن

افزایش تمایل به آموزش مداوم به ویژه خودآموزی
آزادی بیشتر افراد در انتخاب محل و زمان آموزش

استمرار بخشیدن به آموزش مداوم و ارائه برنامه­های کافی و مناسب بر اساس نیاز مشمولین

در نظر گرفتن ویژگی­های گروه­های مختلف تحت پوشش و تنوع آنهاانواع برنامه­های آموزش مداوم
در برنامه­های آموزش مداوم 5 نوع فعالیت در نظر گرفته شده است:

سمینارها، کنگره­ها، کارگاه­ها، کنفرانس­ها و سخنرانی­های علمی ماهیانه

دوره­های آموزشی کوتاه مدت حرفه­ای (آموزش مهارت­های جدید و تقویت مهارت­های حرفه­ای قبلی)

برنامه­های مدون (صرفاً توسط وزارتخانه تعیین و ارسال می­شود)

فعالیت­های آموزشی و پژوهشی (تألیف کتاب، ترجمه کتاب، انتشار مقاله، انجام پژوهش، تدریس و سخنرانی برنامه­های آموزش مداوم، ارائه پوسترهای آموزشی)

خودآموزی (مجموعه فعالیت­های انفرادی است که شخص از راه­های غیر از انواع برنامه­های آموزش مداوم جمعی در جهت ارتقاء توان علمی با انتخاب یکی از برنامه­های زیر انجام می­دهد(

الف – مطالعه کتب، نشریات، نوارها، نرم­افزارها و سایر وسایل آموزشی علمی تخصصی اعم از داخلی و خارجی با رعایت اصول، ضوابط و تأئید اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشتب – کار و فعالیت عملی یا علمی در مراکز علمی و پژوهشی، درمانگاه­ها و بخش­های بیمارستانی دارای ارزش علمی بر اساس ضوابط مورد تأئید گروه­های آموزشی تخصصی ذیربط

میزان امتیاز

هر یک از مشمولین گروه­های پیراپزشکی باید حداقل 15 امتیاز در هر سال از طریق برنامه­های نامبرده کسب نمایند.

مشمولین قانون

1 – طبق قانون آموزش مداوم کلیه شاغلین رشته­های پیراپزشکی (پرستاری، مامائی، اپتومتری، ادیومتری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و ...) موظف به شرکت در دوره­های خاص آموزش مداوم هستند.

توضیح: کسب امتیاز جهت کاردان­ها تا اطلاع ثانوی اختیاری است.

- زمان مشمولیت افراد نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفتم شورای عالی آموزش مداوم از سال فارغ­التحصیلی می­باشد.

- زمان شروع مشمولیت قانون برای جامعه مامائی، اپتومتری و ... پس از ابلاغ ضوابط برنامه­های آموزش مداوم به دانشگاه­ها خواهد بود.


صدور یا تمدید پروانه اشتغال در گروه­های دارای پروانه اشتغال

الف – فارغ­التحصیلان مهر 1385 به بعد بر اساس تاریخ فراغت ازتحصیل، از مهر 1390 به بعد جهت صدور یا تمدید پروانه اشتغال کنترل امتیاز و صدور گواهی نهایی خواهند شد.

ب – فارغ­التحصیلان سنوات قبل با توجه به تاریخ فراغت از تحصیل، در دوره­های پنج ساله ملزم به کسب گواهی نهایی آموزش مداوم هستند.

ج – تنها مورد معذوریت از شرکت در برنامه­های آموزش مداوم عدم فعالیت حرفه­ای فرد می­باشد. در صورت شروع فعالیت حرفه­ای در هر زمان، نیاز به ارائه کلیه امتیازهای سال­های مشمولیت قانون می­باشد.نظارت بر اجرای برنامه­های آموزش مداوم

نظارت بر اجرای برنامه­های آموزش مداوم کشور در سه سطح پیش­بینی گردیده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری دانشگاه­ها و انجمن­های تخصصی نظارت بر اجرای برنامه­ها را به دو صورت به عمل می­آورد:

الف) واحد نظارت وارزشیابی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارتخانه


ب) این واحد بر اساس گزارش ارزشیابی و نظارت شورای هر دانشگاه به طبقه­بندی و اعتباربخشی
برنامه­ها می­پردازد.

دانشگاه­های علوم پزشکی نظارت بر نحوه اجرای برنامه­ها را به دو روش انجام می­دهد:

الف) شورای آموزش مداوم دانشگاه، مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای برنامه­ها می­باشد.

ب) دبیر آموزش، بر برنامه­ریزی، زمان، مکان، انتخاب دبیر و اجرای برنامه و صدور گواهی نظارت دارد.

دبیربرنامه: مسئول نظارت بر محتوی و شیوه اجرای برنامه، حضور و غیاب و رعایت دستورالعمل­ها می­باشد.تخصیص امتیاز

- برای هر یک از برنامه­های آموزشی بر حسب مورد، زمان اجرا و جایگاه آن از نظر نوع آموزش توسط اداره کل آموزش مداوم در وزارتخانه امتیاز مناسب (حداقل و حداکثر) در نظر گرفته شده که پس از بررسی در کمیته تخصیص امتیاز به آن برنامه داده می­شود.

- به مدرسین نیز طبق ضوابط تعیین شده امتیاز مربوطه تعیین و تعلق می­گیرد.

- صدور مجوز تخصیص امتیاز فقط در مورد برنامه­هایی امکان­پذیر خواهد بود که مورد تأئید قرار گرفته باشند.

- اشخاصی که علاوه بر سخنرانی در تمامی جلسات برنامه نیز حضور داشته باشند می­توانند با توجه به میزان امتیازی که به تخصص آنان تعلق می­گیرد از امتیازات مربوط به شرکت­کنندگان نیز بهره­مند گردند.

- مقدار امتیازی که بر اساس مواد آئین­نامه به سخنرانان و مدرسین تعلق می­گیرد به عنوان فعالیت آموزشی و پژوهشی محسوب می­گردد و می­تواند جایگزین بخشی از حداقل امتیازات لازم از برنامه­های مدون محسوب گردددستورالعمل اجرایی آموزش مداوم گروههای پرستاری، مامایی و اپتومتری

آموزش مداوم جامعه مامایی ، پرستاری و اپتومتری تابع آئین نامه اجرائی آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب جلسه 10/2/1376 هیأت وزیرات و مصوبات شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی می­باشد. موارد ویژه مرتبط با امور پرستاری، مامایی و اپتومتری بشرح زیر می باشد:
1- تا پایان برنامه پنج ساله چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه کشور کسب حداقل 15 امتیار برای هر سال برای کلیه واجدین شرایط آموزش مداوم الزامی است. این امتیازات می تواند از برنامه های خودآموز یا سایر برنامه های معتبر آموزش مداوم کسب گردد
. تبصره: میزان امتیازات لازم برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور تابع مصوبات بعدی شوایعالی آموزش مداوم خواهد بود.
2- زمان شروع اجرای قانون آموزش مداوم در مورد جوامع مامایی، پرستاری و اپتومتری از تاریخ ابلاغ این مصوبه خواهد بود.
3- علاوه بر ستاد وزارت متبوع، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور و انجمن های علمی و تخصصی مصوب، سازمان نظام پرستاری نیز مجاز به برگزاری برنامه های آموزش مداوم می باشد.
4- درخصوص نحوه تخصیص امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه های خارج از کشور تغییراتی به شرح ذیل اعمال گردد:
کنگره بین المللی و کنگره منطقه ای معتبر (هر یک به تفکیک ) حداکثر 5 روز ، هر روز 2 امتیاز
سخنرانی مقاله 5 امتیاز
پوستر 3 امتیاز
* حداکثر امتیازی که در یک سال شمسی به یک پرستار ، ماما و یا اپتومتریست بخاطر شرکت درکنگره های خارج از کشور تعلق می گیرد 15 امتیاز است.
5- در خصوص نحوه تخصیص امتیاز به سخنرانان و مدرسین جامعه مامایی ، پرستاری و اپتومتری ، برنامه های آموزش مداوم تغییرات ذیل بعمل می آید:
5-1- میزان امتیاز سخنرانان برنامه های نوع اول جدول برنامه های آموزش مداوم (سمینارها و ...) که در
این ماده به اختصار برنامه نامیده می شود به شرح زیر خواهند بود:
الف – به هر یک از سخنرانان کنگره ها و سمینارها و یا برنامه های مشابه حداکثر 5 امتیاز تخصیص داده
می­شود. به همکاران حداکثر 3 امتیاز تعلق خواهد گرفت ( به هر نفر).
ب – میزان امتیاز سخنرانان در کنفرانس های علمی ماهانه و نظائر آن و یا برنامه های یک روزه حداکثر 3 امتیاز و همکاران 1 امتیاز خواهد بود.
5-2- به مدرسینی که در برنامه های مدون تدریس می نمایند برای تدریس در برنامه فقط برای اولین بار حداکثر 3 امتیاز تعلق خواهد گرفت.
5-3- به ارائه­دهندگان پوستر در صورتی که شخص جهت معرفی پوستر حضور داشته باشد 3 امتیاز
تعلق می گیرد.
6- مشمولین پرستاری ، مامایی و اپتومتری به لحاظ ارتقای شغلی همانند سایر مشمولین از امتیازات دوره های نظام آموزش کارکنان مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل آموزش مداوم برخوردار خواهند بود.

هیچ نظری موجود نیست: