یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

نظام پزشکی پزشک سالار

رویه های متعددی در جامعه ما وجود دارند که چون مورد انتقاد قرار نمی گیرند ممکن است تصور شود که واقعا در ست هستند در حالیکه از ریشه و اساس دچار مشکل هستند یکی از این رویه های نادرست تعیین میزان تعرفه گروههای مختلف پیراپزشکی بر اساس ویزیت پزشکان عمومی است که قیاس بسیار نادرستی است و معلوم نیست بر چه اساسی طراحی شده است چگونه آقایان دکترای پی اچ دی در رشته های پیراپزشکی را معادل دکترای عمومی پزشکی می دانند در حالیکه همه می دانیم پزشکی عمومی در حد کارشناسی ارشد می باشد و به هیچ وجه قابل قیاس با یک دکترای پی اچ دی نمی باشد متاسفانه به دلیل استیلای پزشکان بر نظام پزشکی سایر گروههای غیر پزشک در این میان مظلوم واقع شده اند و حقوقشان پایمال شده است

هیچ نظری موجود نیست: