جمعه، مرداد ۰۵، ۱۳۸۶

رشته بینایی سنجی برای نخستین بار در دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران راه اندازی می شود
با توجه به وجود بیمارستان فارابی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از بهترین مراکز چشم پزشکی کشور و نیاز کشور به بینایی سنجی (اپتومتریست) این رشته در مقطع کارشناسی راه اندازی می شود.
دکتر "محمد اکبری" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر افزود: رشته های توانبخشی ارتباط تنگاتنگی با رشته های پزشکی دارند و به دلیل اینکه فعالیت توانبخشی یک کار گروهی محسوب می شود و همکاری گروه مختلفی از پزشکان را با دیگر عوامل از جمله فیزیوتراپ و شنوایی سنجی را می طلبد
رئیس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به افزایش فعالیت های پژوهشی این دانشکده خاطرنشان کرد: همانطور که دانشگاه علوم پزشکی تهران در چند سال گذشته رتبه اول پژوهش را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دست آورده است بالطبع دانشکده نیز فعالیت های پژوهشی خود را افزایش داده و آزمایشگاه های تحقیقاتی خود را تجهیز کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: