شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۶

روز جهانی بینایی

همانطور که می دانید چند روز دیگر تا نوزدهم مهر ماه ،یازدهم اکتبر روز جهانی بینایی باقی نمانده است برای دوستانی که مایلند اطلاعاتی در زمینه پیشگیری از نابینایی کسب کنند و یا اقداماتی از قبیل سخنرانی یا همایش را پیش روی دارند سایت مرکز بین المللی بهداشت چشم می تواند بسیار مفید واقع شود

هیچ نظری موجود نیست: