شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۶

ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در آموزش دانشجویان اپتومتری در ایران

در سالهای اخیر تغییرات وتحولات زیادی در شرح وظایف اپتومتریست ها در جهان روی داده است و اپتومتری را از یک حرفه غیر پزشکی به یک حرفه کاملا پزشکی تبدیل نموده است بطوریکه بیشتر محافل علمی معتبر دنیا از اپتومتریست ها به عنوان مراقبین اولیه سلامتی چشم نام می برند و برسمیت می شناسند و طبیعتا اپتومتری ایران نیز متاثر از همین جریان بتدریج شاهد تحولاتی در شرح وظایف و حیطه کاری شاغلین آن خواهد بود بنا براین لازم است تغییراتی اساسی در برنامه آموزشی کارشناسان اپتومتری که بار اصلی مراقبت از سلامتی چشم و بینایی بر دوش آنان قرار دارد ایجاد گردد بطوریکه آنان را برای پذیرش مسئولیتهای حرفه ای جدید شان آماده نماید

هیچ نظری موجود نیست: