پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶

300 ميليون نفر در دنيا به علت عدم امکان تهيه عينک، از نابينايی رنج می برند،

AT least 300 million people world-wide are blind or visually impaired because they don't have access to eye examinations or glasses.

حداقل 300 ميليون نفر در دنيا به علت نداشتن امکان تهيه عينک، از نابينايی رنج می برند، و اين در حالی است که برای رفع اين نقيصه نه جراحی نياز دارند و نه درمان دارويی! فقط کافی است دسترسی نمره عينک و عينک ارزان قيمت داشته باشند. برای آنهاييکه اصلاح ديد هميشه در دسترس و سهل الوصول بوده، شايد درک کردن اين موضوع کار ساده ای نباشداپتومتری کاملاً قادر به حل کردن اين مشکل است. همکاران عزيز! آيا بالاخره آمار عيوب انکساری درمان نشده در ايران مشخص شد؟ از کميته مبارزه با نابينايی وزارت بهداشت کسی اطلاعی دارد؟ اگر آماری داريد، ممنون می شوم در سايت اعلام کنيد

هیچ نظری موجود نیست: