پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶

يک پيشنهاد دارم

اگر موافق باشيد، هر مطلبی که در سايت نشر می شود، يک تيتر به انگليسی داشته باشد تا در سيستمهای جستجوگر اينترنتی سايت شناسايی شود و اپتومتری ايران در عرصه های بين المللی هم بهتر شناسايی شود و حداقل بفهمند اپتومتريستهای ايران در مورد چه می نويسند


لطفاً نظر بديد که اينکار خوب است يا نه

هیچ نظری موجود نیست: