پنجشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۶

لزوم برنامه ریزی ملی برای پیشگیری از نابینایی

مقدمه
نابینایی یکی از مسائل مهم بهداشتی است که در کشورهای در حال توسعه تعداد زیادی را به کام خود کشیده و معلول می کند . در حالیکه پیشگیری از آن در قسمت اعظم موارد ساده وآسان است .
ادامه مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: