سه‌شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۶

انتشار هفدهمین شماره فصلنامه علمی خبری انجمن علمی اپتومتری ایران

هفدهمین شماره فصلنامه علمی خبری انجمن علمی اپتومتری ایران با سردبیری فرشاد عسکری زاده منتشر شد این دومین کار عسکری زاده به عنوان سردبیر این فصلنامه به واقع بیشتر حاصل تلاش شخصی خود فرشاد عسکری زاده است تا یک کار دست جمعی چرا که بیشتر مطالب آن را خود او تهیه کرده است گزارش نمایشگاه اپتیک دوبی، بازهم مطلبی با عنوان فرهنگ اپتومتریست بودن ،سیاه مشق های لنزهای تماسی بحث قدیمی ارشد قشم و مطالب متنوع دیگر به فارسی و انگلیسی از جمله مطالب این شماره فصلنامه انجمن اپتومتری ایران است شکی نیست که زحمات فرشاد جای قدر دانی زیادی دارد ولی معلوم نیست چرا بقیه اعضائ انجمن در این راه او را یاری نکرده اند و یا حداقل در کمک به او کوتاهی کرده اند فرشاد عسکری زاده آرزوهای بزرگی برای اپتومتری ایران دارد برای او آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم در شماره بعدی عده بیشتر ی از همکاران اپتومتریست را به همکاری دعوت نماید

هیچ نظری موجود نیست: