چهارشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۶


روز جهانی بينايی، بر شما مبارک

روزی که اپتومتریستهای جهان دست به دست هم می دهند تا باری از دوش نيازمندان بردارند

روزی که اپتومتریستهای جهان اهميت خدمات بينايی را به همگان معرفی می کنند


و روزی که به خود و ديگران می گوييم اپتومتری يعنی خط مقدم مبارزه با تمامی مشکلات چشم و بينايی


به مناسبت اين روز تی شرتهايی چاپ کرده اند که اپتومتريستها به تن خواهند کرد تا با نابيايیهای قابل پيشگيری مبارزه کنند و به همه عالم بگويند کسانيکه سنگ در راه اپتومتری می چينند در عالمی ديگر پاسخگوی نابينايی کودکانی خواهند بود که با تلاش تو و من از يک عمر عجز و ناتوانی رهايی خواهند يافت، البته فقط و فقط اگر من و تو، تو و من، به جای لعن کردن تاريکی، آستين بالا بزنيم و شمعی را روشن کنيم، بی آنکه منتظر شمع ديگران باشيم.

http://www.givingsight.org/ogs_worldwide/australia/pdf/AUS_WSD_Tshirt_Order_Form.pdf

تی شرت را در فايل پيوست شده ببينيد و اميدوارم روزی چنين کاری را ما برای مردم کشورمان و جهان انجام بدهيم، انشاالله


هیچ نظری موجود نیست: