شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

یک خبر در باره روز جهانی بینایی

تنها یک خبر در باره روز جهانی بینایی بر روی خبرگزاری جمهوری اسلامی درج شد و آنهم اشتباه بود چرا که روز جهانی بینایی را به اشتباه روز جهانی نا بینایی ذکر کرده بود و جالب اینکه سایت اپتومتری خراسان و سایت بیمارستان نور هم بی هیچ کم و کاستی عین همین خبر را درج کرده اند به نظر می رسد این سایت ها توجهی به درست یا نادرست بودن خبر ندارند

هیچ نظری موجود نیست: